EchoLink Modul

navodila sem pripravil Danilo Božič - S58DB

EchoLink modul se uporablja za povezovanje med drugimi EchoLink prehodi.

Če se želiš povezati z drugimi EchoLink prehodi samo vpiši EchoLink nod številko na katero se želiš povezati in na koncu dodaj "lojtro" (#). Ni potrebna predhodna aktivacija EchoLink modula.

Če želiš izključiti zadnjo postajo ki se je povezala na EchoLink prehod oddaj DTMF ukaz za "lojtro" (#) .

Ko ni več v EchoLink modulu povezan noben EchoLink prehod, modul deaktiviraš z ukazom "lojtra" (#).

Za aktivacijo EchoLink prehoda oddaj DTMF ukaz:

2 #

 

DTMF ukazi v EchoLink modulu:
1 #  - Pove kateri EchoLink prehodi so povezani
2 #  - Pove lokalno EchoLink node številko
4 #  - Poveže zadnjo postajo, ki se je odjavila
31 # - Poveže EchoLink prehod z nakčjučnim linkom ali repetitorskim prehodom
32 # - Poveže z naključno konferenco
50 # - Izključi poslušanje (RX Mode)
51 # - Vključi samo poslušanje (RX Mode)

 

Povezovanje po klicnim znaku (callsign):

EchoLink modul omogoča t.i."connect by callsign" ( povezovanje po klicnem znaku). Ta možnost nam lahko pride prav kadar ne poznamo EchoLink node številke. Poznamo pa klicni znak osebe ki jo želimo povezat v naš EchoLink modul. Seveda more ta oseba biti prijavljena v EchoLink serverju.

Črke so razporejene po sledeči metodi:

2 = ABC
3 = DEF
4 = GHI
5 = JKL
6 = MNO
7 = PQRS
8 = TUV
9 = WXYZ

To je podobna metoda kot jo poznamo že iz telefonske tipkovnice. Vsi ostali znaki so shranjeni na številki 1.

 

 

 Če bi želeli na tak način npr. povezati repetitorski prehod S55USX-R (Repetitor na Sv. Roku nad Sevnico) bi DTMF ukaz izgledal nekako tako:

S55USX-R = 6*75587917#

Z ukazom 6* (šest zvezdica) pa imamo možnost tudi iskati željeni klicni znak. Če nebi vedeli kako se zaključi klicni znak osebe ali prehoda, ki ga želimo povezati. Bi se pa spomnili, če bi ga slišali. Pomebno pa je da bi vedeli vsaj začetek klicnega znaka kot je npr. S55US bi naš ukaz igledal tako:

6*75587*#

Tako bi preiskali vse prehode ki imajo na začetku S55US. Modul nam bo najdene nize razvrstil po vrstnem redu od 1 do n . Ko bi slišali pravi klicni znak bi počakali do konca govornega sporočila in pritisnali željeno številko na koncu pa dodali "lojtro" (#). Če vnesemo v iskalni niz del klicnega znaka za katerega se izkaže, da je preveč zadetkov nas modul na to opozori.

 

Vir:

https://github.com/sm0svx/svxlink/wiki/ModuleEchoLink