Mutt Nastavitev

Stran je v izdelavi. Vsebina se bo počasa dopolnjevala.

navodila za namestitev sem pripravil Danilo Božič - S58DB

Namestitev in nastavitev Mutt odjemlaca pošte

Mutt je textovni odjemalec pošte zato ga bomo uporabili za povezavo z SVXLinkom, da bomo lahko uporabnika, ki bo dobil glasovno sporočilo lahko opomnili da ga na določenem repetitorju člaka glasovna pošta.

Nametitev mutt programa
sudo apt-get install mutt
Nastavitev Mutt programa za povezavo z Gmail računom

(ukaze lahko kopiraš v konzolni način. Ukazi morajo ostati takšni kot so napisani):


mkdir -p ~/.mutt/cache/headers
mkdir ~/.mutt/cache/bodies
touch ~/.mutt/certificates
touch ~/.mutt/muttrc
 
Ko naredimo vse potrebne datoteke z slenjim ukazom vklopimo editor s katerim bomo dodali nekaj vrstic v .mutt/muttrc
sudo nano .mutt/muttrc
Primer kako naj bi izgledal zapis v dokument muttrc. Obvezno je potrebno popraviti vse kjer je zapisano z velikimi črkami.

# me
set from = "EMIAL NASLOV"
set realname = "S5RPT SVXLink VoiceMail"

#My credentials
set imap_user = "EMAIL NASLOV"
set imap_pass = "GESLO"
set smtp_url = "smtp://EMAIL NASLOV@smtp.gmail.com:587/"
set smtp_pass = "GESLO"

#My MailBoxes
set folder = "imaps://imap.gmail.com:993"
set spoolfile = "imaps://imap.gmail.com/INBOX"
set postponed = "imaps://imap.gmail.com/[Gmail]/Drafts"
set header_cache = "~/.mutt/cache/headers"
set message_cachedir = "~/.mutt/cache/bodies"
set certificate_file = "~/.mutt/certificates"

set move = no
set imap_keepalive = 900
set editor = "nano"
set ssl_starttls = yes
set ssl_force_tls = yes

OPOZORILO: Pri Gmailu je potrebno obvezno vklopiti možnost "Dostop za manj varne aplikacije". S tem se poveča ranljivost vašega Gmail računa. Zato priporočam namesnski Gmial račun.

 

 

Viri:

Nastavitev Mutt